Påmelding i klubben og på akademiet

Fyll inn din informasjon på denne siden. På neste side vil du få 2 muligheter. Er du allerede medlem velger du bare hvilke dager du ønsker å delta på akademiet og om du ønsker transport eller ikke. Som nytt medlem velger du hvilken idrettsgruppe du vil være med i samt hvilke dager du ønsker å delta på akademiet dersom det er noe du har lyst til. Change to English Change to English

*Påkrevd felt

Personal data is processed in accordance with the Personal Data Act. Read more about personvern.