Treningsplan

Frisk Asker Fotball akademiet har aktivitet mandag-fredag hele året. Vi følger i utgangspunktet skoleruten, som vil si at har du fri fra skolen har du også fri fra akademiet. I skolens ferier legger klubben opp til andre aktiviteter, for eksempel sommerskolen som har vært en suksess, så følg med på hjemmesiden og Facebook for mer informasjon når det nærmer seg.

Akademiet er et ekstratilbud for alle spillere i Frisk Asker fotball, født mellom 2009-2017, som ønsker å utvikle seg som fotballspiller. På akademiet er alle treningsøkter strukturert i forhold til utviklingsmålene i hver aldersgruppe. Med kompetente trenere jobber vi målbevisst for å hjelpe spillerne å oppnå det de ønsker på fotballbanen.

For mer generell informasjon og påmelding, følg linken under:

https://club.spond.com/landing/courses/friskasker


Under øktene deles spillerne inn i aldersgrupper hvor de gjennomfører et opplegg tilpasset sitt utviklingsmål/aldersgruppe:

  • For de yngste årskullene (1.-4. klasse) vektlegges mye lek og trening av basisferdigheter hvor spillerne får utfordret seg på både motoriske og tekniske ferdigheter, samt samhandling med andre. Her er det først og fremst fotballglede som står i fokus, og øktene legges opp slik at alle får oppleve mestring og utvikling tilpasset sitt nivå
  • For de eldste årskullene (5. klasse og oppover) vil også lek og basistrening vektlegges, men treningene bærer større preg av taktiske aspekter i spill-motspill, individuell trening med ball og en del styrke- og mobilitetstrening. Her forutsetter vi at spillerne har opparbeidet seg glede og motivasjon knyttet til å spille og trene fotball, og vil trene for å bli bedre fotballspillere


Hvordan ser treningene ut?

En trening varer i 1,5 time og er delt inn i tre deler:

  1. Oppvarming med fysisk og teknisk trening (ca. 20min)
  2. Én av delene under, avhengig av utviklingsmål:
    1. Teknisk-koordinative øvelser tilknyttet periodens utviklingsmål og læringsmomenter (ca. 20min). Både individuelt og i samhandling med andre
    2. Situasjonsøvelser med spill-motspill tilknyttet periodens utviklingsmål og læringsmomenter (ca.20min)
  3. Spill på stor eller liten bane, med fokus på periodens utviklingsmål og læringsmomenter (ca.40min)