Extra Akademi for februar 2021

Extra Akademi for februar 2021


Tid


Påmelding Extra-akademi februar 2021. Meld deg på nå. 

Viktig info

Kjære akademideltaker- nå er det mulig å melde seg på for februardeltagelse på det nye akademiet. Vi henter barna med buss etter skolen og tar hånd om de til treningsøkten starter. Melde deg på nå. 


 Tiden mellom skoleslutt og akademioppstart

Det vil være tilsyn fra kl. 13:00. Vi vil legge til rette for at akademideltagerne får oppholdsrom og tilsyn fra tiden de ankommer Risenga, og oppstart Akademiet 15.15. Vi har fått rom i Leikvollhallen, og vil vil etter tilbakemelding fra foreldre, lagleder og trenere, forsterke tilsynet med barna.

Dagsplan:

I utgangspunktet ser vi for oss at mandager og onsdager er forbeholdt guttene, jentene på tirsdager og torsdager- men, dette kan det bli endringer på etter hvert som vi får inn ønsker og behov fra laglederne/trenerne. Akademiet er fleksibelt og skal i størst mulig grad legge til rette for at vi understøtter utviklingen både hos den enkelte spiller, trener og lag. Skal vi lykkes med dette, er vi avhengig av det er en tett dialog mellom lagledere/trenere og foreldregruppen . Det gjør at vi fra klubbens side kan følge opp dette i det videre overfor de som jobber med Akademiet. I det videre vil vi legge opp til en sterkere koordinering av det fotballfaglige mellom akademiet og det enkelte lag. 

Busser:

Busser henter de som ønsker transport på respektive skoler. Vi organiserer  henting slik at ventetid på skolene blir så liten som mulig. Nøyaktig tidsskjema for henting vil være klart så snart korrekt antall deltagere er registrert. Vi må ta forbehold der antall påmeldte ikke kan forsvare bruk av buss.  

Tidspunkter:

13:00 - 15:00: Busser henter de som ønsker transport. Skifter i Leikvollhallen/Askerhallen  

15:15            : Treningsstart

16:45            : Akademiet avslutter. Foreldrene henter barna.

Transport:
Vi tar forbehold om endringer.

Mandag - Blakstad: 13:05, 13:50, 14:20 / Vettre: 13:15, 14:40. Her tas barna i mot av våre trenere og settes i aktivitet. 

Tirsdag - Blakstad: 13:05 / Vettre: 13:55

Onsdag - Blakstad: 13:05, 13:50 / Vettre: 13:15, 14:00, 14:25

Torsdag - Blakstad: 13:50/ Vettre: 14:00

Akademideltakere fra Bondi går ned til Askerhallen fra skolen

Matpakke bør medbringes.