Extra Akademi

Extra Akademi


Arrangør: Frisk Fotball
Påmeldingsfrist: 29.09.2020 08:00

Tid


Sted

Vis kart

Pris

Påmelding fra kr 1 550,00 inkl. avgifter

Invitasjon til Frisk Fotball sitt Extra Akademi – Høst 2020


Kjære foresatte!

I disse dager planlegger vi et revitalisert akademi. Vi har fått mange tilbakemeldinger på kvalitet, men ønsker en ytterligere forbedring fra høsten 2020. Tiltakene vi nå gjennomfører vil gi akademiet et løft som vil gjøre akademiet enda mer attraktivt for enda flere spillere:

 
- Nyansettelser av godt kvalifiserte trenere
- Tilsyn fra ankomst garderober til treningsslutt
- En overordnet plan for akademiets rolle i klubben
- Utsendelse av differensierte øktplaner mtp ulikt ferdighetsnivå
- Jevnlige tilbakemeldinger på ferdigheter og utvikling
     

Extra Akademiet: 

Extra Akademiet er kun for klubbens medlemmer, og for de spillerne som har lyst på noen ekstra utfordringer. Vi ser jo at ungene trives på feltet, og muligheten til å trene direkte fra skolen har sine åpenbare fordeler. Extra Akademiet legger stor vekt på å utvikle barnas fotballferdigheter men tillegger utvikling av de sosiale ferdighetene like stor betydning. Våre fire bærebjelker – positivitet, samarbeidsvilje, høflighet og respekt vil stå sentralt når vi samles på feltet. Deltagerne kan velge mellom en og to økter per uke, og transport tilbys de som ønsker dette, så langt det er mulig. Skolene som deltar er fra Vettre-, Blakstad- og  Bondi barneskoler, samt Risenga ungdomsskole. Vi ser det som en stor fordel at ungene blir kjent med hverandre så tidlig som mulig fra de forskjellige skolene.  

Erfaringer:

Tilbakemeldingene er mange og særdeles hyggelige. Vi endrer derfor ikke på rammen, men gjør noen justeringer basert på den erfaringen vi har gjort. Ferdige øktplaner vil legges ut til alle i forkant av uka, og vil bli løpende evaluert. Vi vil også i større grad trekke veksler på eksterne trenere med spesiell kompetanse, som hyppig vil bli invitert.

EXTRA/AKER/HAUT NORDIC :

Klubben vår støttes av EXTRA, AKER og Haut Nordic og det er noe vi er veldig stolte og glade for. Representanter fra våre sponsorer har ved selvsyn fått oppleve hvordan Extra Akademiet driftes og tilbakemeldingene er vi like stolte over. Ungene merker det mest ved at de får utlevert smoothie og bananer på hver eneste økt.  Ønskes mat utover dette må matpakke medbringes. 

Dagsplan:

I utgangspunktet ønsker vi guttene på mandager/onsdager, jentene på tirsdager/torsdager, men merk at vi er fleksible og vil finne gode løsninger der årskull ønsker andre dager. Vi prøver derfor å legge akademiet på dager der ulike årskull ikke har lagstreninger eller kamper.

Mandager: Gutter 2008-2014

Tirsdager: Jenter 2008- 2014

Onsdager: Gutter 2008- 2014

Torsdager: Jenter 2008-2014

Busser henter de som ønsker transport på respektive skoler. Vi organiserer  henting slik at ventetid på skolene blir så liten som mulig. Nøyaktig tidsskjema for henting vil være klart så snart korrekt antall deltagere er registrert. Vi må ta forbehold der antall påmeldte ikke kan forsvare bruk av buss.  

Tidspunkter:

13:00 - 15:00: Busser henter de som ønsker transport. Skifter i Leikvollhallen/Askerhallen  

15:15            : Treningsstart

16:45            : Akademiet avslutter. Foreldrene henter barna.

 

Transport:
Vi tar forbehold om endringer.

Mandag - Blakstad: 13:05, 13:50, 14:20 / Vettre: 13:15, 14:40

Tirsdag - Blakstad: 13:05 / Vettre: 13:55

Onsdag - Blakstad: 13:05, 13:50 / Vettre: 13:15, 14:00, 14:25

Torsdag - Blakstad: 13:50/ Vettre: 14:00

Akademideltakere fra Bondi går ned til Askerhallen fra skolen

Reinhardt/Thomas med tilsyn fra kl. 13:00. 


Priser for akademi per måned:

1000,- per måned ved deltagelse to økter per uke

400,- for transport to ganger per uke

Merk at kostnaden halveres ved deltagelse en gang per uke.

Påmelding vil betales på forskudd, for 3 mnd (september, oktober, november). August måned gratis.
Merk at det da ikke blir akademi i desember.


OPPSIGELSE:
Ved skriftlig oppsigelse før 1. november vil kostnaden for november bli refundert. Oppsigelse kan sendes til akademi@fafotball.no


«Nå er det bare å se frem til oppstart. Vi gleder oss til å møte dere alle»

 

Mvh

Reinhardt Førde    Thomas Måleng 
 Akademileder Frisk Fotball    Sportslig nestleder

Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.