Godt nytt år fra klubben

Postet av Frisk Fotball den 31. Des 2023

Når vi nå står på terskelen til 2024, så våger vi oss på følgende påstand: 2023 har vært et fantastisk år for Frisk Fotball. Aldri har vi hatt flere barn som spiller fotball i klubben, aldri har vi hatt flere lag, vi har utdannet flere trenere enn noen gang og vi har en ny flott bane som brukes både til organisert og uorganisert aktivitet. I tillegg er det stor aktivitet i et nytt klubbhus, både i form av akademi, hvor vi nå har 140 deltagere(!). Barn og ungdom bruker huset etter skolen til lekseaktivitet, kombinert med trening og et måltid.

Selv om både styret og administrasjonen sier seg selv fornøyd, så skynder vi oss også å legge til at rammebetingelsene for å kunne utøve klubbdrift i Frisk Fotball er fantastiske. Takk til de enkeltpersoner som har bidratt med å få på plass både bane og klubbhus. Her ligger det årevis av frivillig innsats til grunn for suksessen.  I tillegg til det store økonomiske bidraget som Aker, som vår hovedsponsor, har bidratt med. Vi retter også en stor takk til våre andre hovedsponsorer, First House, Extra og fra 2024; Torshov sport og Nike, som er vår nye utstyrsleverandør. Uten dere ville treningsavgiften vært høyere og aktiviteten lavere. 

Hovedprioritet fra styret og administrasjonen sin side i 2023, har vært å få på plass en driftsmodell som er bærekraftig for bane og klubbhus. VI høster stadig nye erfaringer med å drive et så stort anlegg, både økonomisk og praktisk. Det er enda for tidlig å si noe om hva dette vil kreve av oss som klubb. Vinteren er lang og det er usikkerhet knyttet til både strømbruk, snøforhold og brøyting.

 Vi får også masse spørsmål om forholdet til enkelte av naboene, og pågående saker med kommune og statsforvalteren som følge av dette. Administrasjonen bruker dessverre mye tid på å følge opp enkelte av naboene. Det har til tider vært daglig mailkorrespondanse med klager og spørsmål. Pågangen både i form av fysisk oppmøte og saksbehandling, har til tider vært så stor, at styret har sett det nødvendig å gjøre avbøtende tiltak for å skjerme administrasjonen. Vi har imidlertid fra klubben side side et håp om å kunne avslutte denne saken i løpet av 2024. 

(For ordens skyld: Til spørsmålet om vi kan utlevere korrespondansen med naboer, så kan vi opplyse at vi praktiserer åpenhet i klubben, og all mailutveksling med enkeltpersoner i denne saken kan utleveres, om det er nødvendig.)

Til slutt vil vi takke. Først og fremst vil vi takke alle barna og ungdommene som trener hardt, som legger ned enormt med timer på banen, i styrkerommet og på kamparenaer rundt om i landet. Barn og ungdom som er fremragende ambassadører for klubben i form av glede og prestasjoner. Gjennom god og riktig trening, blir fotball gøy og man får en sosial plattform som man har stor glede av gjennom hele barndommen og ungdomstiden.

Takk til frivillige som bidrar til å holde klubbhuset åpent gjennom hele året. Takk til lagledere som organiserer alle våre lag sin aktivitet og sørger for at trenerne kan være trenere. Takk til foreldre som tar trenerkurs og som kan lede barna gjennom en god og riktig treningsøkt. Takk til alle ungdommer som har tatt dommerkurs og som nå gjør at vi har våre egne kampledere.  Takk til ansatte på klubbhuset som bruker både arbeidstid og fritid på å drifte og utvikle klubben.

Sammen er vi er en stadig større gjeng som er på vei opp og fram. Det er vi stolt av, og vi gleder oss derfor veldig til 2024.

Godt nytt år til alle sammen

Hilsen fra styret og administrasjonen i Frisk Fotball.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.