Banen på Frisk Arena holdes stengt til våren

Postet av Frisk Fotball den 8. Feb 2023

Styret i Frisk Fotball, fattet den 06.02.2023, følgende vedtak:

Styret i Frisk Fotball støtter innstillingen til administrasjonen om å stoppe bruken av varmepumpen i forsøk på å tine isen som ligger på banens overflate. Bakgrunnen for dette er at styret anser risikoen for at man ikke lykkes med å få bort isflaten som har oppstått på banen ved hjelp av undervarmen, som stor. Å bruke varmepumpen i et forsøk på å tine isflaten vil ha store økonomiske konsekvenser for klubben, gitt dagens strømpriser. En slik anvendelse av ressursene er ikke forsvarlig, mener styret. Styret anmoder klubbens trenere, lagledere, spillere og medlemmer om å tilpasse seg dette. Administrasjonen har som øverste prioritet å finne alternative treningsflater lagene og akademiet.

Styret anser det som lite sannsynlig at banen vil åpne før 1.april, det vil si når våren sørger for at isen forsvinner på naturlig vis. Vi beklager dette overfor våre medlemmer, frivillige og spillere.

Det er viktig at medlemmer og spillere følger godt med på spond, hvor informasjon publiseres fortløpende. Daglig leder vil også ha løpende dialog med lagledere om dette.

Vi har fått mye spørsmål om hendelsesforløp rundt banen og varmepumpen. Som styret ønsker vi transparens og åpenhet om våre beslutninger, og velger derfor å legge ut hendelsesforløpet som har vært vårt saksgrunnlag i saken:

Tidslinje:

 1. Søknad om etablering av varmepumpeanlegg og støyskjerm sendes til kommunen 17.08.2022

 2. Asker kommune godkjenner søknaden om etablering av varmepumpeanlegg og støyskjerm 26.10.2022

 3. Leverandør av varmepumpe leverer og monterer pumper og styringssentral i november, men venter på tilkobling av strøm

 4. For å forsyne varmepumpene med nok strøm må hovedtavle i trafo byttes ved Vettre torg. Dette arbeidet planlegges til 9.desember 2022.

 5. Natt til 9.desember blir arbeidet med bytte av hovedtavle avbrutt på grunn av utenforliggende årsaker

 6. Ny dato for bytte av hovedtavle settes til 23.desember 2022. Pga av høytid har ikke varmepumpeleverandør mulighet til å kalibrere pumpene før uke 2 2023.

 7. 23.desember 2022 lykkes det å bytte hovedtavle ved Vettre torg

 8. Uke 2, 3 og 4 starter kalibrering og feilsøking for varmepumper.

 9. Varmepumpene kan endelig startes mandag 30.januar for varmesirkulasjon ut i fotballbanen. Dette for å sjekke om systemet fungerer samt gjennomføre pålagte støymålinger.

 10. Fotballbanen saltes i håp om å bryte gjennom isen torsdag 02.februar

 11. Lørdag 04.februar stoppes varmepumpene pga av naboklager og påvente av brukstillatelse fra kommunen.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.