Gratulere med UEFA B- lisens

Postet av Frisk Fotball den 24. Okt 2022


I sportsplanen til Frisk fotball er det krav til at våre ungdomstrenere (fra 13 år) skal ha UEFA-B utdanning. Derfor er vi både stolte og glade for at våre to ansatte-trenere, Sander (Gurrik) og Tom (Klein Obbink), har fått tildelt sine UEFA B- lisenser. I tillegg vil Ketil Lindseth, trener for G2010, ha fullført sin lisens i desember d.å. 

Daglig leder, Cecilie Nordby, er sier at klubben har brukt en god del ressurser på å utdanne trenere, og at man vil fortsette med denne ressursbruken i 2023. 

- Det er et ledd i vår satsing for å klare å gi barna og ungdommene et bedre aktivitetstilbud i klubben. Vi vet at det er en sammenheng mellom høy trenerkompetanse, og det å kunne gi barna gode kvalitative treningsøkter. Klarer vi å gi gode treningsøkter, så reduserer vi frafallet, beholder barna og lenger i fotballen og vi får bedre fotballspillere. 

Hun understreker også at det for foreldretrenere i barnefotballen er viktig å ta grasrottrenerkurset (UEFA C-lisens).

- vi har også utdannet mange ungdomstrener, og en del foreldretrenere i år innenfor UEFA C- modulen. Styret har i vedtaket til sportsplan sagt at vi skal ha som krav at barnefotballtrenerne i klubben (på sikt) skal minimum ha C-lisens. Derfor tilbyr vi kurs gjennom hele året, og vil fortsette med det. 

Cecilie sier at klubben ser resultater av kompetansearbeidet allerede.

- Vi får tilbakemeldinger fra både foreldre, barn og ungdommer om at øktene blir mer spennende , og utbytte man får av å være med på treninger og kamp blir enda bedre. 

 Klubblederen har likevel en henstilling til foreldrene på slutten av året

- Jeg kunne gjerne tenkte meg at det var enda flere foreldre som tok trenerutdanning. Jeg vet at det krever mye tid å være frivillig pappa eller mamma, men vi ser at utdanningen er til glede både for trenerne og barna. Så min henstilling er at enda flere melder seg på kurs til neste år. Da kan vi som klubb tilby bedre treninger, og vi klarer å skape enda mer aktivitet, sier hun med et stor smil. 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.