Viktig informasjon til medlemmer av Frisk Fotball

Postet av Frisk Fotball den 9. Sep 2022

God fredag alle medlemmer av Frisk Asker Fotball. Viktig å lese og etterleve presisering fra styret. Ta kontakt om dere har spørsmål:


Spill og trening for én klubb

Frisk Asker fotball følger FIFAs grunnprinsipper om spill og trening for én klubb. Dette innebærer at man som medlem i Frisk Asker Fotball ikke kan trene eller spille kamper for andre klubber enn Frisk Asker Fotball.

Regelen er ufravikelig, med mindre man har skriftlig godkjenning fra klubbens styre, eller fra personer med mandat fra Styret til utstedelse av slik godkjenning, til å prøvespille for en annen klubb. Da innenfor de rammer som definerer prøvespill i den gjeldende godkjenningen. For eksempel tillatelse til å delta på én eller to treninger med en annen klubb innenfor et gitt tidsrom.

Vedvarende brudd på regelverket vil dessverre måtte få konsekvenser for både de med tillitsverv i klubben, og barna som spiller for andre klubber. Man kan kun trene og spille for en klubb, med mindre styret har godkjent noe annet.

Et annet poeng foreldre som lar barna sine trene og spille for to klubber må være oppmerksom på, er at forsikringen man har som medlem i en klubb, ikke gjelder når barn spiller for andre klubber enn den de er medlem i.

Årsaken til at denne presiseringen kommer nå, er at Styret er gjort oppmerksom på at det er barn med medlemskap i Frisk Asker Fotball som også trener/spiller med andre klubber. Vi forstår at dette er gjort i beste mening og uten tilstrekkelig med kunnskap om FIFAs regelverk og vår praktisering av dette. Samtidig ber vi om at dette opphører med umiddelbar virkning og at barna fremover kun spiller for, og trener med, én klubb.


Styret i Frisk Asker Fotball



Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.