Informasjonsmøte NTG-U Asker, 17.02 klokken 18.00

Postet av Frisk Fotball den 16. Feb 2022

Velkommen til Informasjonsmøte 

 

Frisk Fotball har vært i dialog med NTG-U Asker, og deres ledelse. Vi har fått presentert et spennende opplegg som vi tror er bra for enkelte av våre medlemmer og spillere, og ønsker derfor å legge til rette for at skolen skal få informere gjennom våre kanaler slik at spillere og foreldre kan få stille spørsmål og bli bedre kjent med skolen.

 

Bakgrunn

Fra august 2022 vil ungdomsskolen til Norges Toppidrettsgymnas etablere seg i Asker. Skolen ønsker å starte opp med elever født i 2008 og 2009, altså 8. og 9. klasse. Nærmere bestemt vil skolen ligge på Langenga i sidebygget til den nye velodromen.

NTG-Us tilbud retter seg inn mot elever som kan tenke seg en idrettskarriere eller som vil prøve ut å se om det kan være en mulighet. NTG-U har et ordinært ungdomsskoleløp, men legger tilrette for trening og idrett. Elevene har 90 minutters trening hver dag. Det vil være fokus på basis-, styrke- og skadeforebyggendetrening.


NTG- U Asker er regulert etter friskoleloven, noe som innebærer at elever får dekket 85 % av skolepengene via staten og må selv dekke 15%.
Lærere ved skolen har i tillegg til solid faglig kompetanse, en idrettsbakgrunn, enten som utøver eller som trener. Denne kombinasjonen sikrer at eleven både på trening og i klasserommet, slik at skolen kan få til en helhetlig oppfølging av den enkelte.

For mer informasjon og søknadskjema se: www.ntg.no/skole/asker

 

Ønsker man mer informasjon, spesielt gjelder dette for elever som er født i 2009, så arrangeres det informasjonsmøte torsdag 17.februar klokken 18.00-19.00, med rektor og sportslig ansvarlig på skolen.

 

For deltagelse, klikk her. 


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjBkMDNiZmUtNTEwNC00MGE4LTk2NDEtM2NiODQzNmIxYjg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2257b2fdc7-2de2-44ad-89bd-c1c22db569ec%22%2c%22Oid%22%3a%2281afe158-d828-436b-a3da-2efa3a685a96%22%7d>

Finn ut mer<https://aka.ms/JoinTeamsMeeting> | Møtealternativer<https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=81afe158-d828-436b-a3da-2efa3a685a96&tenantId=57b2fdc7-2de2-44ad-89bd-c1c22db569ec&threadId=19_meeting_NjBkMDNiZmUtNTEwNC00MGE4LTk2NDEtM2NiODQzNmIxYjg5@thread.v2&messageId=0&language=nb-NO>Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.