Kan du hjelpe klubben med klubbhuset?

Postet av Ketil Lindseth den 31. Mai 2021


Styret fattet den 31.05.2022 et todelt vedtak hvor man midlertidig stopper byggingen av nytt klubbhus tilknyttet byggingen av nye Frisk Arena. Samtidig vil styret igangsette arbeidet med å lage en provisorisk brakkerigg som kan brukes om oppholdssted for barn og ansatte mens vi avventer ferdigstillelse av det nye klubbhuset. Til dette trenger vi kompetente medlemmer som kan hjelpe oss med å få brakkeriggen klar så raskt som mulig. Dette vedtaket medfører ingen utsettelse av banedekket, som vil være klart til skolestart.

Bakgrunnen for at styret vedtok en utsettelse var følgende:

- økte råvarepriser og kvalitet på byggverk

De som kan hjelpe til med etablering av den provisoriske løsningen kan så raskt som mulig rettes til:

Daglig leder: Cecilie Nordby, cecilie.nordby@friskfotball.com

eller

Styreleder: Solveig Midtbust Fossnes, solveig.midtbust@friskfotball.com

Hovedoppgaver vil være:

- Bistå med å finne rimelige men gode leverandører av brakkeløsninger tilpasset klubbens midlertidige behov

- Bistå med å få reist brakkene før skolestartFølgende vedtak ble fattet den 30.05 av styret:

«Arenautvalget anbefaler basert på en totalrisikovurdering at vi ikke går videre med mottatte tilbud for bygging av FAF klubbhus. Arenautvalget  vil komme tilbake til styret med et forslag om hvordan vi kan re-starte FAF klubbhusprosessen, inkludert:

•Overordnet strategi

•Tidslinje»

Arenautvalget ønsker å gjøre det klart at det ikke er gitt at prosjektet blir billigere ved at det utsettes. Men man vil oppnå en bedre kontroll på totaliteten knyttet til kvalitet og økonomi. "

 Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.