Knoll og Tott gir seg på topp

Postet av Ketil Lindseth den 24. Mar 2021

(Stig Aulid til venstre, Sondre Prestegard til høyre)


Navn: Stig Aulid

Alder: 50 

Sivilstatus: Gift med Merete, 2 ungdommer Martin og Filip.

Verv i dag: Styreleder (2013)

Aktiv i styret siden: 2010

Favorittklubb(utenom Frisk Asker): Manchester United og Vålerenga

Verdens beste fotballspiller: Lionel Messi

 

Navn: Sondre Prestegard

Alder: 49 år

Sivilstatus: Samboer med Jeanette, 2 ungdommer Stina og Peter og hunden Chilli.

Verv i dag: Nestleder i styret (     2013)

Aktiv i styret siden:      2011

Favorittklubb(utenom Frisk Asker): Liverpool og Brann.

Verdens beste fotballspiller: Lionel Messi

 

I morgen er det årsmøte i Frisk Asker fotball ( https://www.friskfotball.no/blog/post/170484/arsmote-frisk-asker-fotball,-25.mars-2021?ispage=true ) og et nytt styre skal velges. I den anledning kommer nye koster til, men for enkelte er det slutt. To av de som virkelig har vært blant klubbens virkelige støtter, gir seg nå etter mer enn 10 år i fotballen og lokalsamfunnets tjeneste.


KNOLL OG TOTT, GIR SEG PÅ TOPP

Stig, du har vært i klubben siden 2010, og du Sondre siden 2011. For meg som har vært med i klubben siden 2017, så har jeg oppfattet dere som litt Knoll og Tott i klubbsammenheng, er det lov å si det høyt? 

 Ja, det er vel slik vi har oppfattet det selv, også, tror jeg. Sier Stig og humrer.

 Ja, vi har hatt et svært godt samarbeid. Vi har nok utfylt hverandre på en veldig god måte. Stig har tatt ansvar for og representert klubben overfor kommunen og samarbeidsklubber, jeg har hatt ansvaret for sponsing og det sportslige, supplerer Sondre. 

 Begge påpeker at de har et meget dyktig styre og mange rundt klubben har bidratt mye.

 Dere har vært lenge i klubben, det må man kunne si, og jeg tror jeg har støtte fra alle, når jeg sier dere har gjort en fantastisk jobb. Har det vært mye arbeid?

 Definitivt, vi har jo i perioder brukt nesten like mye tid på klubben som på jobb. Og vi to har daglig snakket sammen, for å holde framdrift og takle utfordringer sammen med resten av styret, sier Sondre.

Da jeg startet opp i 2010, var det 150-200 medlemmer i klubben I dag er det mellom 500 og 600 medlemmer, vi har både en barne – og ungdomsavdeling og vi får snart en ny bane og et nytt klubbhus. Det er ikke å legge skjul på at det har vært veldig mye arbeid og mye gøy for å få det til, sier Stig og smiler litt. 

Mange synes kanskje at det er lite banetid nå og at vi har for lite plass å boltre oss på når vi har trening, dette er jeg helt enig i. Men da Stig og jeg startet opp, så var det ingen banetid på Risenga om vinteren for de minste – i det hele tatt. 

Av en eller annen grunn så mente kommunen at barna ikke skulle trene fotball om vinteren, men drive med andre ting. 

Det var derfor det var så viktig for oss å få opp et Akademi (oppstart 2016), slik at vi kunne få til et tilbud for de barna som ikke drev med hockey eller ski. 

Og vi fikk i tillegg tatt i bruk Risenga på dagtid, legger Sondre til. 

 La oss ta tidsmaskinen tilbake til 2010 for et par minutter. Har fotballen og jobben med å være styremedlem i en fotballklubb endret seg siden da? 

 Ja, masse, utbryter avtroppende nestleder Sondre. 

 Utdyp?

Kravene fra foreldrene har endret seg veldig. 

Det er mye mer krav til profesjonalitet fra trenerne, og tilrettelagt aktivitet. 

Det gjør jo at klubben kommer i noen dilemmaer i forhold til treningsavgiften og klubbens utgifter. 

Realiteten er det foreldre er villig til å betale ikke bestandig helt er i samsvar med for eksempel kostnadene ved å ha en heltidsansatte trenere. 

 Men, er det slik at foreldretrenerne har utspilt sin rolle, mener dere?

 Nei! 

Vi må aldri glemme at vi er en foreldredrevet klubb. Det er grunnlaget for alt vi gjør og uten foreldrenes innsats faller klubben sammen. 

Men, vi må nok ha flere heltidsansatte trenere som hjelper foreldretrenerne og støtter de. 

Og, det er viktig at klubben blir flinkere til å tilrettelegge og stille krav om at også foreldretrenerne skolerer seg før de tar på seg jobben, sier den avtroppende styrelederen. 

 Burde kommunen brukt mer penger på fotballklubben, slik at vi hadde fått lønnet trenere?

 Ja, sier begge i kor. 

Men, for å støtte opp om foreldretrenerne.

En nyanse her er at den største utgiften til klubben er baneleie til kommunen. Uten denne utgiften kunne klubben hatt enda bedre sportslig tilbud, legger Sondre til.  Fra foreldretrenere til noe annet; 

baneforhold. Dere har begge vært primus motorer for at klubben nå får seg bane og klubbhus. Selv vil jeg kanskje gå så langt som å si at dere er gründerne. Hvordan startet det arbeidet, Stig?

 Idefasen startet i 2015, og vi begynte å lete etter område for banen i 2016. 

Det var flere områder som var aktuelle, blant annet Husejordet og gresset på Blakstad Sykehus. Til slutt tildelte kommunen oss et område på Vettre, ved Hotellet. 

I dette arbeidet har kommunen virkelig vært en medspiller, vi har fått spillemidler og vi kan jo også takke for en svært raus sponsor (Kjell Inge Røkke) som bidrar til å betale.  

 Er det andre viktige ting dere har lyst til å trekke fram fra den perioden dere har sittet med ansvaret i klubben

 Ansettelsen av Reinhardt Førde (red.anm. klubbens første heltidsansatte sportssjef) var viktig. 

Jeg tror jeg, Stig og flere andre i styret hadde kommet til å jobbe oss i hjel, om ikke vi hadde fått på plass en person som kunne følge opp foreldre og lag. 

Som vi har vært inne på tidligere, kravene fra foreldre økte og klubben ble større og større. 

Dette gjorde at var umulig for oss som var frivillig å gjøre alt på egen hånd. 

 Ut fra det du sier der er der det fristende å stille et litt kritisk spørsmål om disse medlemmene (stilt med et lurt smil): stiller medlemmene for høye krav til et styre i en liten klubb som Frisk Asker Fotball?

 (Sondre drar litt på det, før han svarer), nei og ja. 

Min henstilling til foreldre og andre i en klubb, er å tenke over at dette er frivillighet og at vi alle har et felles ansvar. 

Jeg bruker av og til å omformulere president Kennedys berømte sitat: Spør ikke hva klubben kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for klubben. 

Konflikter og utfordringer vil det alltid være men stort sett har dette blitt løst gjennom god dialog. De aller fleste rundt vårt kjære Frisk er veldig positive mennesker. Og i all overvekt har det vært mest moro, utvikling, lykkelige barn i verdens hyggeliste fotballklubb, legger Sondre til.

 Jeg vil hevde at dere gir dere på topp. Udiskutabelt. Jeg vil mener det er viktig å ha bautaer som dere med i andre roller i klubben. Siste spørsmål fra meg til dere vil derfor være:  vil vi finne dere nede bak kassa på den nye klubbhuskafeen en til høsten?

 Vi bidrar for Frisk hvis klubben har bruk for oss, kanskje jeg skal holde meg unna å selge kaffe, men jeg gjør gjerne andre ting for klubben. Jeg tror folk skal gjøre det de er best til, da blir vi sammen gode. 

 Jeg selger gjerne kaffe eller bidrar med andre ting, og håper jeg blir invitert til å hjelpe til med det, legger den avgående styrelederen til. 

 Å være styremedlem i en klubb, og ikke minst leder og nestleder, kan ofte være svært krevende jobb. Likevel er det ingen tvil om at alle de årene både Stig Aulid og Sondre Prestegard har lagt ned i Frisk Asker har gitt mye mer enn de har tatt. Det er to bautaer som nå gir seg, og fra klubbens side så ønsker vi både Stig og Sondre lykke til i nye roller, og vi håper å møte dem ned på nye Frisk Arena, så raskt forholdene ligger til rette for dette. 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.