Extra Akademi 2021 - meld deg på nå.

Extra Akademi 2021 - meld deg på nå.

Arrangør: Frisk Fotball
Påmeldingsfrist: 01.02.2021 14:00:00

Tid


Sted


Pris

Påmelding fra kr 600,-

Påmelding Extra-akademi 2021. Meld deg på nå. 

Viktig info

Kjære akademideltaker.

På grunn av Covid-19 situasjonen, spesifikt at det nå på mandag (11.01) er besluttet at alle barneskoler i Asker nå går over til rødt tiltaksnivå, så har Sportslig Utvalg i dag tatt beslutningen om å utsette oppstart av Akademiet. I denne omgang for to uker. Vi beklager de ulemper dette måtte føre med seg for foreldre og barn. Vi vil fortløpende vurdere situasjonen, og vi vil de de neste to ukene jobbe med en oppstartsløsning for Akademiet, da i en mer tilpasset form.

Til de som har betalt deltagelse for januar: Av rent praktiske årsaker, så foreslår vi en løsning hvor avgiften dekker eventuelt det vi klarer å gjennomføre av aktiviteter for januar (når vi starter opp igjen), samt for hele februar. Vi håper dette vil være en god løsning. Nok en gang, vi beklager de praktiske problemstillinger dette kan medføre, men ber samtidig om forståelse for situasjonen.

Ved spørsmål kontakt Thomas Måleng, 95789653

Foreldre og fotballspillere, trenere og lagledere i Frisk Asker fotball. 

Det nye Extra-akademiet har nå hatt sin ilddåp, og tilbakemeldingen har vært overveldende, både fra foreldre og barna. Treningsøktene er gode og det er åpenbart spennende med nye øvelser og utdannede trenere fra Nederland og Spania. Det vektlegges mindre grupper og mye individuell oppfølging. Det noe gjør det bedre sosialt, og det gir langt bedre mestringsopplevelser og treningsutbytte for den enkelte. Mye tid med ball gjør at man bygger seg et godt fundament for lang deltagelse i fotballen.

Vårt mål som klubb er å kunne gi alle våre medlemmer et godt grunnlag for å delta i fotballen så lenge som mulig . Den standarden vi har fått på akademiet vårt nå, gir oss muligheten til det. Vi håper derfor at enda flere melder seg på for 2021-sesongen. Desto flere som deltar, desto bedre tilbud kan vi gi til alle sammen. En god Akademiøkonomi gir oss muligheten til å utdanne og ta i bruk flere trenere, samt tilpasse gruppene til hvert lag og en enda tetter oppfølging av hver enkelt spiller. 

Sammen med Fotballprogresjon (FPN ) har vi besluttet at første akademidag for 2021 vil være mandag 11.januar, for øvrig vil det bli avholdt i tråd med skoleruta.

 Tiden mellom skoleslutt og akademioppstart

Det vil være tilsyn fra kl. 13:00. Vi vil legge til rette for at akademideltagerne får oppholdsrom og tilsyn fra tiden de ankommer Risenga, og oppstart Akademiet 15.15. Vi har fått rom i Leikvollhallen, og vil vil etter tilbakemelding fra foreldre, lagleder og trenere, forsterke tilsynet med barna.

Dagsplan:

I utgangspunktet ser vi for oss at mandager og onsdager er forbeholdt guttene, jentene på tirsdager og torsdager- men, dette kan det bli endringer på etter hvert som vi får inn ønsker og behov fra laglederne/trenerne. Akademiet er fleksibelt og skal i størst mulig grad legge til rette for at vi understøtter utviklingen både hos den enkelte spiller, trener og lag. Skal vi lykkes med dette, er vi avhengig av det er en tett dialog mellom lagledere/trenere og foreldregruppen . Det gjør at vi fra klubbens side kan følge opp dette i det videre overfor de som jobber med Akademiet. I det videre vil vi legge opp til en sterkere koordinering av det fotballfaglige mellom akademiet og det enkelte lag. 

Busser:

Busser henter de som ønsker transport på respektive skoler. Vi organiserer  henting slik at ventetid på skolene blir så liten som mulig. Nøyaktig tidsskjema for henting vil være klart så snart korrekt antall deltagere er registrert. Vi må ta forbehold der antall påmeldte ikke kan forsvare bruk av buss.  

Tidspunkter:

13:00 - 15:00: Busser henter de som ønsker transport. Skifter i Leikvollhallen/Askerhallen  

15:15            : Treningsstart

16:45            : Akademiet avslutter. Foreldrene henter barna.

Transport:
Vi tar forbehold om endringer.

Mandag - Blakstad: 13:05, 13:50, 14:20 / Vettre: 13:15, 14:40. Her tas barna i mot av våre trenere og settes i aktivitet. 

Tirsdag - Blakstad: 13:05 / Vettre: 13:55

Onsdag - Blakstad: 13:05, 13:50 / Vettre: 13:15, 14:00, 14:25

Torsdag - Blakstad: 13:50/ Vettre: 14:00

Akademideltakere fra Bondi går ned til Askerhallen fra skolen

EXTRA/AKER/HAUT NORDIC :

Klubben vår støttes av EXTRA, AKER og Haut Nordic og det er noe vi er veldig stolte og glade for. Representanter fra våre sponsorer har ved selvsyn fått oppleve hvordan Extra Akademiet driftes og tilbakemeldingene er vi like stolte over. Ungene merker det mest ved at de får utlevert smoothie og bananer på hver eneste økt.  Ønskes mat utover dette må matpakke medbringes.Levert av IdrettenOnline