Fotball Håndbok

Postet av Frisk Fotball den 4. Mai 2018

For å gjøre det enklere å sette seg inn i alle regler samler vi de viktigste tema som alle trenere og lagledere er pliktig til å sette seg inn i før hver sesong


Spilleberettigelse

For å være spilleberettiget må en spiller (Ingen kamper i regi av Frisk før):

  • Oppfylle vedtatte alderskrav 
  • Oppfylle kravene vedr bruk av spillere mellom lag (Kun lagledere og ikke trenere som kan avtale dette)
  • Ha spilletillatelse for klubben etter bestemmelsene i Overgangsreglementet (Godkjennes av Sportsjef)
  • Ha gyldig forsikring  (Betalt medlemsavgift i Frisk)
  • Være medlem av klubben vedkommende skal spille for (Betalt treningsavgift i Frisk)
  • Være registrert som spiller i klubben i FIKS (gjelder kun spillere fra 13 år) 
  • Ikke ha karantene etter reglene i Reaksjonsreglementet  
  • Ha lovlig opphold i Norge

NFFs breddereglement § 2-1


Overganger

Hospitering - Prøvespill/trening i annen klubb: Oslo Fotball Krets er kjent med at det inviteres til prøvespilling rundt omkring og ønsker å påminne klubbene om hva som gjelder for spillere som ønsker å prøvespille/trene i andre klubber. Det kreves skriftlig godkjenning fra nåværende klubb for at en spiller skal tillates å delta i trening med annen klubb.

Overgangsbestemmelser for spillere under 15 år: § 4-1. Før spilleren kontaktes med tanke på overgang, skal ny klubb på etterviselig måte sende skriftlig underretning til nåværende klubb og spillerens foresatte. Nåværende klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt. (Ingen trening/treningskamp i regi av Frisk Fotball før overgangbestemmelsene er utført)

Overgang/utlån av amatørspiller over 15 år: § 6-1. Før det kan gjøres henvendelse til spiller i annen klubb med sikte på overgang/utlån, skal ny klubb på etterviselig måte sende skriftlig underretning til nåværende klubb. Nåværende klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt. Etter at nåværende klubb er underrettet, skal det gå rimelig tid før spilleren kontaktes. (Ingen trening/treningskamp i regi av Frisk Fotball før overgangbestemmelsene er utført)

"Deadline" for amatører er 10. september. Overgangsvinduet er da stengt til 31.12. Det er fullt mulig å melde overgang hele året, men spilleren blir ikke spilleklar for obligatoriske kamper før 1.1. påfølgende år.

Samtykkeskjema må signeres av spiller evt foresatte der spiller er under 18 år (Gjelder ikke barnefotball)

All overgang til og fra Frisk Fotball skal koordineres via sportsjef: reinhardt.nf [@] fafotball.no


Lover og Regler fra NFF

Spilleregler og retningslinjer - barnefotball (6–12 år)

Spilleregler og retningslinjer - ungdomsfotball (13-16 år)


Praktisk Info Oslo Fotballkrets

Terminliste, tabeller resultater for seriespill

Seriesystem - Barnefotball 6 - 12 år, sesongen 2018

Seriesystem - Ungdomsfotball jenter 13 - 19 år, sesongen 2018

Seriesystem - Ungdomsfotball gutter 13 - 19 år, sesongen 2018

Seriesystem - Menn (Senior, Old boys og Veteraner), sesongen 2018


Oslo Fotballkrets Hovedside


Cuper

https://www.cupinvite.com/

https://minidrett.nif.no/Kommentarer

0 Kommentar

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline