Extra Akademi - høst 2018

Postet av Frisk Fotball den 29. Jun 2018

Invitasjon til Frisk Fotball sitt Extra Akademi – høsten 2018


Kjære foresatte!

Frisk Fotball er i en rivende utvikling. Nye medlemmer kommer til daglig, og vi legger til rette for at absolutt alle skal få et tilbud de vil være fornøyd med.  

Som tidligere annonsert så legger vi allerede nå ut invitasjon til vårt Extra Akademi for 2018-2019 med oppstart mandag den 27.08.18.  

Extra Akademiet:

Extra Akademiet er kun for klubbens medlemmer, og for de spillerne som har lyst på noen ekstra utfordringer. Vi ser jo at ungene trives på feltet, og muligheten til å trene direkte fra skolen har sine åpenbare fordeler.  Extra Akademiet legger stor vekt på å utvikle barnas fotballferdigheter men tillegger utvikling av de sosiale ferdighetene like stor betydning. Våre fire bærebjelker – positivitet, samarbeidsvilje, høflighet og respekt vil stå sentralt når vi samles på feltet. Deltagerne kan velge mellom en og to økter per uke, og transport tilbys de som ønsker dette, så langt det er mulig. Skolene som deltar er fra Vettre-, Blakstad- og  Bondi barneskoler, samt Risenga ungdomsskole. Vi ser det som en stor fordel at ungene blir kjent med hverandre så tidlig som mulig fra de forskjellige skolene. 

Erfaringer:

Vi har nå erfaring fra to år med Extra Akademi i egen klubb. Tilbakemeldingene er mange og særdeles hyggelige. Vi endrer derfor ikke på rammen, men gjør noen justeringer basert på den erfaringen vi har gjort. Blant annet velger vi nå å samle alle jentene på en felles arena på tirsdager og torsdager mens gutta samles på mandager og onsdager. Ferdige øktplaner vil legges ut til alle i forkant av uka, og vil bli løpende evaluert. Vi vil også i større grad trekke veksler på eksterne trenere med spesiell kompetanse, som hyppig vil bli invitert. Egne turneringer for Extra Akademilag i helger og i serie planlegges det også for.

EXTRA/AKER :

Klubben vår støttes av EXTRA og AKER og det er noe vi er veldig stolte og glade for. Representanter fra våre sponsorer har ved selvsyn fått oppleve hvordan Extra Akademiet driftes og tilbakemeldingene er vi like stolte over. Ungene merker det mest ved at de får utlevert smoothie og bananer på hver eneste økt.  Ønskes mat utover dette må matpakke medbringes.

Dagsplan:

Mandager : Gutter 05,06,07,08,09,10,11

Tirsdager  : Jenter 05,06,07,08,09,10,11

Onsdager  : Gutter 05,06,07,08,09,10,11

Torsdager : Jenter 05,06,07,08,09,10,11

Busser henter de som ønsker transport på respektive skoler. Vi organiserer  henting slik at ventetid på skolene blir så liten som mulig. Nøyaktig tidsskjema for henting vil være klart så snart korrekt antall deltagere er registrert. Vi må ta forbehold der antall påmeldte ikke kan forsvare bruk av buss.  

Tidspunkter:

14.30-15.00   : Busser henter de som ønsker transport. Skifter i Leikvollhallen/Askerhallen  

15.00             : Treningsstart

16:15             : Treningen avsluttes og spillerne tar ansvar for opprydding på feltet.

16:30             : Akademiet avslutter. Foreldrene har hentet barna.

 

Priser for akademi per måned:

Nok 1000,- per måned ved deltagelse to økter per uke

Nok 400,- for transport to gang per uke

Merk at kostnaden halveres ved deltagelse en gang per uke.

Påmelding her


Da gjenstår det bare å ønske dere alle en herlig sommerferie. Så sees vi friske og opplagte på feltet i slutten av august. God sommer!

 

Mvh

Reinhardt Førde    Thomas Måleng 
 Akademileder Frisk Fotball    Assisterende akademileder

Viktig beskjed ang parkering ved Blakstad gress

Postet av Frisk Fotball den 14. Mai 2018

Området rundt parkeringsplassen på Blakstad gress er nå sådd og sperret av. Respekter sperringene og ikke tråkk på det ny-sådde gresset!


Spørsmål rettes direkte til: baner [@] fafotball.no 
Fotball Håndbok

Postet av Frisk Fotball den 4. Mai 2018

For å gjøre det enklere å sette seg inn i alle regler samler vi de viktigste tema som alle trenere og lagledere er pliktig til å sette seg inn i før hver sesong


Spilleberettigelse

For å være spilleberettiget må en spiller (Ingen kamper i regi av Frisk før):

  • Oppfylle vedtatte alderskrav 
  • Oppfylle kravene vedr bruk av spillere mellom lag  
  • Ha spilletillatelse for klubben etter bestemmelsene i Overgangsreglementet 
  • Ha gyldig forsikring  
  • Være medlem av klubben vedkommende skal spille for 
  • Være registrert som spiller i klubben i FIKS (gjelder spillere over 12 år) 
  • Ikke ha karantene etter reglene i Reaksjonsreglementet  
  • Ha lovlig opphold i Norge

NFFs breddereglement § 2-1


Overganger

Hospitering - Prøvespill/trening i annen klubb: Oslo Fotball Krets er kjent med at det inviteres til prøvespilling rundt omkring og ønsker å påminne klubbene om hva som gjelder for spillere som ønsker å prøvespille/trene i andre klubber. Det kreves skriftlig godkjenning fra nåværende klubb for at en spiller skal tillates å delta i trening med annen klubb.

Overgangsbestemmelser for spillere under 15 år: § 4-1. Før spilleren kontaktes med tanke på overgang, skal ny klubb på etterviselig måte sende skriftlig underretning til nåværende klubb og spillerens foresatte. Nåværende klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt. (Ingen trening/treningskamp i regi av Frisk Fotball før overgangbestemmelsene er utført)

Overgang/utlån av amatørspiller over 15 år: § 6-1. Før det kan gjøres henvendelse til spiller i annen klubb med sikte på overgang/utlån, skal ny klubb på etterviselig måte sende skriftlig underretning til nåværende klubb. Nåværende klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt. Etter at nåværende klubb er underrettet, skal det gå rimelig tid før spilleren kontaktes. (Ingen trening/treningskamp i regi av Frisk Fotball før overgangbestemmelsene er utført)

"Deadline" for amatører er 10. september. Overgangsvinduet er da stengt til 31.12. Det er fullt mulig å melde overgang hele året, men spilleren blir ikke spilleklar for obligatoriske kamper før 1.1. påfølgende år.

Samtykkeskjema må signeres av spiller evt foresatte der spiller er under 18 år (Gjelder ikke barnefotball)

All overgang til og fra Frisk Fotball skal koordineres via sportsjef: reinhardt.nf [@] fafotball.no


Lover og Regler fra NFF

Spilleregler og retningslinjer - barnefotball (6–12 år)

Spilleregler og retningslinjer - ungdomsfotball (13-16 år)


Praktisk Info Oslo Fotballkrets

Terminliste, tabeller resultater for seriespill

Seriesystem - Barnefotball 6 - 12 år, sesongen 2018

Seriesystem - Ungdomsfotball jenter 13 - 19 år, sesongen 2018

Seriesystem - Ungdomsfotball gutter 13 - 19 år, sesongen 2018

Seriesystem - Menn (Senior, Old boys og Veteraner), sesongen 2018


Oslo Fotballkrets HovedsideDommere til kamper

Postet av Frisk Fotball den 18. Apr 2018

Hvert lag i Frisk er ansvarlig for dommere til sine egne hjemmekamper

Dommere til 3'er / 5'er / 7'er kamper


Dommere til 9'er og 11'er kamper
Extra Fotballskole 25-29 Juni 2018

Postet av Frisk Fotball den 12. Apr 2018

EXTRA FOTBALLSKOLE 2018

Vår Extra Fotballskole var en ubetinget suksess i fjor. 79 deltagere, 14 dedikerte trenere og Risenga Kunstgress fra sin beste side - vi kunne ikke skapt en bedre ramme. Og så en avslutning med turnering, grilling, diplomer og premiering (Reinaldo-signert drakt). Deltagerne elsket det hele, og vi skal gjøre alt for å gjenta suksessen, så ubeskjedne har vi lov til å være.


Dato/Tid:

25.06.2018-29.06.2018 kl 08:00-16:00 (fredag avsluttes kl 14:00 med grilling og premiering)

Påmelding:

https://mi.nif.no/Event#319144-011